ผลงานการทำเว็บไซต์ออโต้แจมไทยแลนด์ ตัวเว็บเป็นเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมู,เกี่ยวกับวงการยานยนต์ แม็คกาซีนรถยนต์